Kontakty:

Alergologicko-imunologická ambulancia
ImunoProfit s.r.o.
Dolná 72

974 01 Banská Bystrica
č.t./fax: 048/4161776
e-mail: info@alergologiabb.sk


Oznamy:


Aktuálne platné podmienky vyšetrení v našej ambulancii sú nasledovné:

1. každého pacienta, ktorý bude objednaný, budeme kontaktovať telefonicky a bude vyšetrený v presne dohodnutom termíne a hodine.

2. vstup do ambulancie je možný, aj pri priaznivej epidemiologickej situácii, len s prekrytými dýchacími cestami (ústa a nos).

3. pacient nemôže byť krátko po ukončení karantény a nesmie mať teplotu, kašeľ, problémy s dýchaním, ani nádchu /upchatý nos/.

V prípade potreby liekov nás kontaktuje e-mailom, alebo telefonicky.


V júni neambulujeme:
- 1. - 16.

V júli neambulujeme:
- 24. - 27.Zmluvné zdravotné poisťovne:

- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
- Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.
- UNION, zdravotná poisťovňa, a.s.


alergologiaBB.sk

O nás:
Lekár: MUDr. Beata Zúbeková
Zdravotná sestra: Mgr. Mária Lalíková

Naša neštátna ambulancia vznikla v roku 1996. Po 15 rokoch práce v nemocnici FD Roosevelta v obore lekárskej imunológie, sme sa chceli pokúsiť vytvoriť lepšie podmienky na vyšetrenie a liečbu našich pacientov, ako to bolo možné v štátnom zariadení. Pri vzniku ambulancie sme si kládli za cieľ vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom budú poskytované kvalifikované zdravotnícke služby erudovaným personálom.

Či sa nám to podarilo, musia zhodnotiť naši pacienti.
V náš prospech svedčí skutočnosť, že evidujeme viac ako 4 500 pacientov.


Čo ponúkame navyše?

- roky fungujúci  kvalitný objednávací systém
- možnosť dohodnúť si termín vyšetrenia telefonicky, e-mailom, faxom
- možnosť dohodnúť si predpis lieku
- v prípade, že ste na vyšetrenie objednaní a my nebudeme ambulovať, oznámime Vám zmenu termínu
- na našej webovej stránke Vás budeme aktuálne informovať, kedy nebudeme ambulovať a upozorníme Vás na dôležité skutočnosti týkajúce sa našej práce


Odkazy:
- Peľový kalendár
- Dotazník spokojnosti pacientov

©2010 MarcoPolo Software